שאלות ותשובות

הזמנה

  • כמה ימים מראש ניתן להזמין עוגה מעוצבת

שמירה

  • היכן מומלץ לשמור את את העוגה לפני שפורסים אותה
  • כמה זמן העוגה נשארת טריה לפני שפורסים אותה?

שונות

  • האם ניתן לצפות כל סוג עוגה?